Ssetki osób podpisało petycję online z prośbą do miasta o zmianę nazwy ulicy Dundas w Toronto z powodu sprzeciwu Henry Dundasa wobec żądań zniesienia niewolnictwa w Imperium Brytyjskim w XVIII wieku.

Szkocki polityk Henry Dundas, od którego pochodzi nazwa ulicy Dundas, ma „wysoce problematyczne” dziedzictwo, i do końca swojej kariery w 1806 roku przeciwstawiał się zniesieniu niewolnictwa

„Prosimy Radę Miasta Toronto o rozpoczęcie publicznego procesu zmiany nazwy ulicy Dundas w mieście Toronto, aby uhonorować bardziej odpowiednią osobę, miejsce lub wydarzenie”, mówi petycja.

Rozmawiając w środę z CP24, burmistrz John Tory powiedział, że nie wiedział nic o tych faktach historycznych dopóki nie przeczytał o tym w petycji i podejrzewa, że ​​wielu Torontończyków też nie wie.

Powiedział, że  musi istnieć „przemyślany” proces rozpatrywania wniosków takich jak te składane przez sygnatariuszy petycji.

„Mamy politykę nazewnictwa ulic i proces zmiany nazwy ulic, ale myślę, że w świetle kontekstu, w jakim powstała ta konkretna nazwa ulicy, uzasadnione jest szersze i bardziej dogłębne zbadanie i dyskusja”.