Piotr Żyła Mistrzem Świata

Piotr Żyła indy­wi­du­al­nym mistrzem świa­ta w sko­kach nar­ciar­skich. Mało tego, naj­star­szym mistrzem świa­ta w historii.

P
I
O
T
R

Ż
Y
Ł
A

reklama

MISTRZEM ŚWIATA.