Pastor zboru w Prince Albert wyraził  wielką radość po tym, jak są anulował karę grzywny  14 000 dolarów za naruszenie przepisów antycovidowych nałożoną jesienią ubiegłego roku.

Nastąpiło to w drodze ugody między prokuraturą a obrońcą pastora Verna Temple i Full Gospel Outreach Centre w Prince Albert finansowanym przez inicjatywę Rebel News.

Pastor Prince Albert stwierdził że jest to zwycięstwo religii na ingerencją państwa.

„Czuję, że kościół musi starać się jak najbardziej podporządkować rządowi, ale wierzę również, że rząd i organy ds. zdrowia naprawdę nie mają (jeśli w ogóle) władzy nadrzędnej nad kościołem, jeśli w ogóle ją posiadają” – powiedział Temple.

Zauważył, że kanadyjska Karta Praw i Swobód gwarantuje wolność kultu religijnego, przypominając jak wiele osób uciekło przed prześladowaniami religijnymi gdzie indziej, aby się tu osiedlić.

Ministerstwo Sprawiedliwości Saskatchewan potwierdziło, że oskarżenie zostało wycofane, ponieważ materiał dowodowy prawdopodobnie nie doprowadziłby do wyroku skazującego.

„Rozumiemy, że władze ds. zdrowia publicznego były w stanie nawiązać współpracę z ośrodkiem ewangelizacyjnym, aby upewnić się, że jego praktyki są zgodne z nakazami zdrowia publicznego” – głosi oświadczenie prokuratury.

„W wyniku tych i innych okoliczności w tej sprawie ustalono, że dalsze postępowanie nie leży w interesie publicznym”.

W oświadczeniu stwierdzono, że inni będą nadal pociągani do odpowiedzialności za „stosowne” naruszenie przepisów dotyczących zdrowia publicznego.

Jak powiedział pastor Temple, Rebel News sponsorowała prawnika Centrum Pełnej Ewangelii, któremu przypisał pomoc w zwycięstwie.

„Oczywiście cieszę się z tego powodu, ale nie jestem zdziwiony” – powiedział. „Kościół jest w konstytucji. WalMart i Superstore nie są. ”

Dodał, że każdy, kto pójdzie do sądu, aby zaskarżyć grzywny za naruszenie ograniczeń dotyczących COVID-19, wygra.

Powiedział, że ludzie, którzy wymyślili ograniczenia dla kościołów, pewnego dnia będą tego żałować.

 

za https://thestarphoenix.com/