Motto: Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Ks. Jan Twardowski  

Szanowni Państwo, Celem projektu ŚWIATŁO PAMIĘCI jest opracowanie dokumentacji opisowej i fotograficznej polskich grobów w Kanadzie: polskich oficerów, w tym generałów, Kawalerów Krzyża Virtuti Militari, Sybiraków, dyplomatów, księży, naukowców, ludzi kultury i sztuki, którzy po zakończeniu II wojny światowej, nie zdecydowali się na powrót do zniewolonej przez komunistów Polski, wybrali wolność, o którą przelewali krew na wszystkich frontach i osiedlili się w Kanadzie. Tu, marząc o wolnej Polsce pracowali, tu zmarli w drodze do Ojczyzny, a po śmierci spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.

        Pragniemy utrwalić o NICH PAMIĘĆ przez wydanie drukiem książki-albumu „TUŁACZE WOLNOŚCI”, która jako materiał edukacyjny kolportowana będzie za darmo wśród polonijnych organizacji, szkół i drużyn harcerskich. Mamy nadzieję, że akcja ta przyczyni się do szerokiego zainteresowania tematyką losów polskich żołnierzy-tułaczy, tułaczy-Sybiraków, tułaczy-bezpaństwowców…

        Pragniemy, aby o nich pamiętano podczas najróżniejszych uroczystości, aby na ich grobach, które nieraz są zaniedbane i opuszczone zapalono Światło Pamięci, aby zostały otoczone przez polonijną młodzież stałą opieką jako najcenniejsze świadectwa polskiego niepodległościowego wychodźstwa, dziedzictwa i kultury Polski, Kanady i Polonii.

        Dotychczasowe koszty wykonania dokumentacji zostały pokryte przez firmę Fakty Inc. w Mississaudze. Na całkowite zrealizowanie projektu potrzebne jest jeszcze 12 900 dol. kanadyjskich; na wydanie drukiem książki-albumu „Tułacze wolności” oraz utworzenie strony internetowej.

        Zwracamy się zatem do wszystkich organizacji polonijnych, fundacji i osób prywatnych o pomoc finansową na dokończenie projektu „Światło Pamięci”, w tym wydanie drukiem tej niezwykle cennej i ważnej dokumentacji.

Sponsorzy: Sponsor złoty: powyżej 500 dol.

Sponsor srebrny: od 250 do 500 dol.

Sponsor brązowy: od 100 do 250 dol.

Sponsor: od 50 do 100 dol.

Wszyscy sponsorzy, którzy do dnia 31 marca 2022 roku przekażą dotację na ten cel zostaną wymienieni w materiałach promocyjnych oraz pamiątkowej książce- albumie i otrzymają jeden egzemplarz tej niezwykłe cennej dokumentacji.

Czeki lub Money Order prosimy wystawiać na wydawnictwo FAKTY INC.

z dopiskiem “Światło Pamięci” i przesyłać na adres: FAKTY INC. 2447 HURON PARK PL. MISSISSAUGA, ON L5C 4J9

        Inskrypcja na nagrobku ministra pełnomocnego RP Wacława Babińskiego na cmentarzu w Saint-Sauveur-Des-Monts w Quebecu głosi: A jeśli komu otwarta droga do Nieba, to tym co służą Ojczyźnie. Niechaj słowa te, wyryte w kamieniu, które dla naszych poprzedników były moralnym i ideowym imperatywem, będą też dzisiaj dla nas niezwykle ważnym drogowskazem w naszym życiu i działaniu na emigracji.

Z poważaniem Stanisław Stolarczyk koordynator projektu