Pracownicy rządu Ontario mają wyższe wynagrodzenia i otrzymują bardziej hojne świadczenia niż ich odpowiednicy z sektora prywatnego, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez think tank Fraser Institute.

Opublikowane 24 stycznia badanie pokazuje, że płace pracowników rządowych w Ontario były średnio o 34,4 procent wyższe niż płace w sektorze prywatnym w 2021 r.,

Po uwzględnieniu różnic, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj pracy, branża i zawód, pracownicy sektora rządowego Ontario nadal otrzymują wynagrodzenie o 10,9 procent wyższe. Po uwzględnieniu uzwiązkowienia premia płacowa spada do 8,8 proc.

„W czasie, gdy rządy stoją w obliczu poważnych presji fiskalnych, dostosowanie rekompensat sektora rządowego do sektora prywatnego pomogłoby obniżyć koszty, niekoniecznie wpływając na obniżenie jakości usługi”, uważa współautor badania, Ben Eisen, starszy pracownik Instytutu Fraser, w informacja prasowa tego samego dnia.

Płaca nie jest jedynym wskaźnikiem tego, że pracownicy sektora publicznego w Ontario zarabiają więcej, napisali autorzy, ponieważ dostępne dane sugerują, że sektor rządowy ma również przewagę nad sektorem prywatnym  jeśli chodzi o świadczenia pozapłacowe.

Badanie wykazało, że 83,9 procent pracowników rządowych w Ontario jest objętych zarejestrowanym planem emerytalnym, w porównaniu z 25,1 procentami pracowników sektora prywatnego w prowincji.

„Ta przepaść między tymi dwoma sektorami jest również widoczna, gdy weźmiemy pod uwagę drugi wymiar, rodzaj planu emerytalnego w każdym sektorze” – stwierdzili autorzy.

„W 2021 r. spośród pracowników w Ontario, którzy byli objęci planem emerytalnym, 94,5 procent pracowników sektora publicznego korzystało z emerytury o zdefiniowanym świadczeniu, podczas gdy w sektorze prywatnym było to tylko 36,9 procent”.

Program zdefiniowanej emerytury to taki, który gwarantuje pracownikom określony dochód po przejściu na emeryturę — ​​w przeciwieństwie do programu zdefiniowanej składki, w którym świadczenia są oparte na składkach wpłacanych przez pracownika i pracodawcę.

W badaniu zauważono, że pracownicy rządowi w Ontario również przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Porównując średni wiek emerytalny w latach 2017-2021 z wykorzystaniem danych Statistics Canada, autorzy stwierdzili, że pracownicy sektora publicznego prowincji przechodzą na emeryturę 2,5 roku wcześniej niż ich koledzy z sektora prywatnego.

Co więcej, pełnoetatowi pracownicy rządu Ontario byli nieobecni w pracy z powodów osobistych o pięć dni więcej rocznie – przy czym sektor publiczny średnio 14 dni w porównaniu do sektora prywatnego 8,8 dnia.

Bezpieczeństwo pracy wykazuje podobny trend, a pracownicy sektora publicznego prowincji doświadczają czterokrotnie mniejszej utraty pracy (1,3 procent) niż pracownicy sektora prywatnego (5,5 procent) w 2021 r.

„Ważne jest, aby wszystkie szczeble rządowe w Kanadzie – miejski, prowincjonalny i federalny – stale dokonywały przeglądu wydatków pod kątem zapewnienia podatnikom lepszej relacji jakości do ceny” – powiedział Eisen.

„Zlikwidowanie luki w wynagrodzeniach w Ontario między sektorem rządowym a prywatnym zmniejszyłoby koszty i mogłoby pomóc w zapewnieniu długoterminowej stabilności finansów publicznych”.