Friday, July 30, 2021
Strona główna Tagi Ontario

Tag: Ontario

Sun­shi­ne List 2020: naj­le­piej zara­bia się w energetyce

W piątek opublikowano listę ontaryjczyków, którzy w zeszłym roku pracując w sektorze publicznym, zarobili ponad 100 000 dolarów. Znalazło się na niej ponad 200...

Mini­ster­stwo edu­ka­cji nie wyklu­cza moż­li­wo­ści zwol­nień nauczycieli

Rząd Ontario bierze pod uwagę zwolnienia wśród nauczycieli i pracowników edukacji, wynika z notatki sporządzonej w ministerstwie edukacji. Notatka została sporządzona 26 lutego 2021 roku...

Onta­rio wra­ca do sys­te­mu kolo­ro­wych stref

Rząd Ontario zezwolił 27 regionom na przejście od wtorku do systemu kolorowych stref pod względem zagrożenia koronawirusem. Pozwala to na stopniowe otwieranie przedsiębiorstw, których...

Onta­rio odno­to­wu­je covi­do­we rekordy

Ostatni weekend w Ontario był rekordowy pod względem liczby nowych przypadków COVID-19. W sobotę odnotowano 1132 zakażenia, a w niedzielę - 1328. Wcześnie w...

Odświe­żo­na stro­na ze sta­ty­sty­ka­mi doty­czą­cy­mi COVID-19 w Ontario

Ontario uruchamia przebudowaną stronę internetową z danymi dotyczącymi pandemii. Będą na niej zamieszczane wykresy przedstawiające więcej danych o zakażeniach niż do tej pory. Nowe funkcjonalności...

Nie zadzie­raj z laweciarzami!

Lisa Carr nigdy nie przypuszczała, że z jaj pracą prawnika będą się wiązać pogróżki, zamachy bombowe, podpalenia i usiłowanie zabójstwa. Carr miała kancelarię w...

Pro­te­stuj­cie, ale nie na mojej ulicy!

Doug Ford nie ma nic przeciwko protestom przeciwników rządu, jeśli te są organizowane w Queen's Park. W poniedziałek jednak odniósł się do tych, które...

Rząd Onta­rio pod­wyż­sza pen­sje opie­ku­nów osobistych

Premier Doug Ford ogłosił, że rząd tymczasowo podniesie płace prawie 147 000 opiekunów osobistych, personal support workers. Ford mówiąc o podwyżce zaznaczył, że „najtrudniejsze...

540 mln dola­rów na ochro­nę senio­rów w Onta­rio przed COVID-19

Ontario przeznaczy 540 milionów dolarów na ochronę seniorów, opiekunów i personelu domów opieki długoterminowej przed drugą falą COVID-19. Finansowanie jest częścią prowincyjnego planu Keeping...

Posło­wie rusza­ją do pracy

W poniedziałek ontaryjski parlament wznawia obrady. Lider konserwatystów w parlamencie, Paul Calandra, mówi, że nie będzie to zwykła sesja. Legislatura ma przestrzegać zaleceń z...