Thursday, December 2, 2021

Cze­row­ny auto­bus na amfe­ta­mi­nie mknie…

Kierowca autobusu, który we wtorek uderzył w cztery zaparkowane auta, był pod wpływem substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę – poinformował...

Pre­zy­dent Duda jako pierw­szy weź­mie udział w obcho­dach 80. Rocz­ni­cy I Trans­por­tu do Auschwitz

14 czerwca będziemy obchodzili 80. Rocznicę I Transportu do Auschwitz. Miło nam zakomunikować, że Prezydent Andrzej Duda jako pierwszy Prezydent RP weźmie udział...

Pożar pol­skiej szko­ły  w Copia­gue na Long Island

W miejscowości Copiague, na Long Island w stanie Nowy Jork wybuchł w środę  pożar w budynku audytorium należącym do parafii Matki Bożej Wniebowziętej, mieści...

W euro­pej­skich mia­stach lewa­cy bio­rą przy­kład z Ameryki

Anarchy exploding in Paris and other European capitals as the radical left and radical Muslim organizations are not missing the opportunity to create waves...

Sekre­tarz obro­ny wypo­wia­da posłu­szeń­stwo pre­zy­den­to­wi USA?

W środę sekretarz obrony Mark Esper ogłosił swój sprzeciw wobec rozmieszczania czynnego personelu wojskowego w trwających ogólnokrajowych protestach, po tym, jak prezydent Donald Trump...

Szpi­ta­le, w któ­rych niko­go nie leczono…

Wojskowy szpital polowy wybudowany za 21 milionów dolarów dla ofiar koronawirusa w Nowym Jorku został w środę zamknięty nie przyjmując ani jednego pacjenta Dwa szpitale...

Pre­mier był na cot­ta­ge­’u, ale tyl­ko po to by spraw­dzić rury

W weekend wielkanocny premier Ontario Doug Ford pojechał do swej daczy w Muskoka , mimo, że wcześniej zwrócił się do mieszkańców prowincji aby tego...

Tak wyglą­da­ją małe biz­ne­sy na King St. w Toronto

Zdjęcia nadesłała p. Teresa Dziobon

Woj­sko­we odrzu­tow­ce nad Toron­to — ćwi­cze­nia NORAD

Torontończycy nie powinni się niepokoić, gdy w poniedziałek usłyszą grzmot silników wojskowych odrzutowców. To tylko ćwiczenia! 27 kwietnia w godzinach od 10 do 11:30 Północnoamerykańskie...