Thursday, December 2, 2021

Mini­ster­stwo Kli­ma­tu: sytu­acja radia­cyj­na w Pol­sce pozo­sta­je w normie

Sytuacja radiacyjna na terenie Polski pozostaje w normie; nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju - podkreślił w sobotnim komunikacie resort...

Zmar­ła Walen­ty­na Jan­ta-Połczyń­ska, oso­bi­sta sekre­tar­ka gene­ra­ła Sikorskiego

Miała 107 lat. Podczas II wojny światowej spisywała raporty Jana Karskiego. Była ostatnim z żyjących pracowników polskiego rządu na emigracji. Jak podaje polonijny "Nowy Dziennik",...

Kana­da przy­go­to­wu­je pro­wi­zo­rycz­ne szpitale

Kraje europejskie i niektóre stany USA  jak Nowy Jork przejęły hale i inne budynki zwykle zarezerwowane na konferencje lub imprezy sportowe, aby pomieścić tysiące...

Wal­ka będzie trwa­ła jesz­cze wie­le miesięcy…

Zastępca głównego kanadyjskiego urzędnika ds.zdrowia publicznego  Dr Howard Njoo mówi, że walka z koronawirusem dopiero się rozpoczęła, że ​​może obejmować drugą falę i że z...

Ukra­iń­cy włą­cze­ni w pol­ski pro­gram Lot do Domu

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z ukraińskim odpowiednikiem miał potwierdzić zgodę by z rządowego programu „Lot do domu” korzystali także obywatele Ukrainy podaje portal...

Wet za wet — Chi­ny wyrzu­ca­ją dzien­ni­ka­rzy z USA

Chińskie MSZ poinformowało, że akredytacje dziennikarzy trzech amerykańskich  - dzienników New York Times, Washington Post oraz Wall Street Journal nie zostaną odnowione. W ciągu...

Komu­ni­ka­ty polo­nij­nych para­fii — św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be i św. Euge­niu­sza de Mazenod

Komunikat Parafii św. Maksymiliana Kolbe Z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego w prowincji Ontario ze względu na wielkie zagrożenie...

Ponad 100 ofiar śmier­tel­nych w USA

Przypadek zakażenia Covid-19 potwierdzono we wtorek w Wirginii Zachodniej. Oznacza to, że koronawirus dotarł już do wszystkich 50 amerykańskich stanów. Łącznie w USA zginęło...

THE DON’TS AND DOS ON CORONAVIRUS

Some of the views expressed here are controversial. So, do ask your doctor. Don’t panic. That is always good advice. If you, like the world’s economy,...

Pra­cow­ni­cy, stu­den­ci w cen­trum ESL w Toron­to byli nara­że­ni na koronawirusa

Zgodnie z listem przesłanym przez Toronto Public Health (TPH) studenci i pracownicy w ośrodku nauki języka angielskiego z którego korzystają nowo przybyli imigranci mogli...