Friday, May 20, 2022
video

Odszedł 15 lat temu, a wciąż jest z nami

2 kwietnia minęła 15 rocznica śmierci Jana Pawła II, naszego świętego Papieża. W Ontario wszystkie kościoły katolickie są zamknięte, mimo to ludzie przez cały...
video

Szko­ła Polish immer­sion w Toronto

W Toronto, blisko granicy z Mississaugą, od nowego roku szkolnego czynna będzie nowa polska szkoła prywatna działająca według formuły znanej tu w przypadku języka...
video

Do cze­go będzie słu­żył ten kryzys?

Rozmowa z cyklu "Dzień dobry panie Andrzeju", czy kryzys nie będzie czemuś służył? Czy nasi liderzy mają wizję radzenia sobie z sytuacją? Czemu nikt nie...

Dr Tam, głów­na lekarz Kana­dy, o tym dla­cze­go nosze­nie masek jest niebezpieczne

Główna lekarz Kanady p. dr Tam obecnie zaleca noszenie masek w każdej sytuacji, również podczas seksu - jeszcze kilka miesięcy temu twierdziła, że noszenie...
video

Czu­wa­nie przy Gro­bie Pań­skim, Mis­sis­sau­ga, Brampton

Tradycyjnie w wielu polskich parafiach odbywało się w noc Wielkanocną czuwanie przy Grobie Pańskim, czuwali harcerze - także w historycznych mundurach, Górale, ale też...
video

Dzi­siej­szy “Kon­wój wol­no­ści” w Bar­rie, Ontario

W sobotę 19 lutego 2021 od godz. 12 do 1.30 jeździł po Barrie Konwój Wolności (i Solidarności) w wersji mini ok. 200 samochodów osobowych...
video

Czy zaszcze­pi­my się prze­ciw­ko Covid 19?

Pytamy Polaków przed polskimi sklepami w Mississaudze i w Toronto
video

Jan Gre­ga­lis — Poko­le­nie, któ­re wszyst­ko Pol­sce oddało

97-letni Jan Gregalis, harcerz, zesłaniec, żołnierz gen. Andersa, walczący pod Monte Cassino, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, jeden z założycieli SPK w Kanadzie, działacz polonijny,...
video

Każ­dy ryzy­ku­je na wła­sny rachunek

Każdy się szczepi na własny rachunek, a nie rachunek stada :) Kolejny wideofelieton Andrzeja Kumora

Życze­nia Świą­tecz­ne od orga­ni­za­cji polo­nij­nych, władz RP, parafii…

  Osoby zainteresowane nagraniem życzeń prosimy o kontakt z redakcją https://youtu.be/FUSYIrFhkEM   https://www.youtube.com/watch?v=WLTyDT7HxEg   https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvILlLH29r_Tb4fWDADFem5QmwjHwUi_ https://www.youtube.com/watch?v=jgIWDcioBIY https://www.youtube.com/watch?v=fRCQScxMy0I https://www.youtube.com/watch?v=zQVGLms6x_k https://www.youtube.com/watch?v=Yex28nnVVnk https://www.youtube.com/watch?v=q3LUZ4iFax8