Tuesday, May 24, 2022

Just prior to Christmas 2021, Etobicoke-Lakeshore MPP Christine Hogarth tabled legislation that passed in Ontario’s Legislature recognizing the Polish-Ontarian community’s historic contribution to building...

Otta­wa bada donie­sie­nia o cięż­kim zapa­le­niu wątro­by u kana­dyj­skich dzieci

Dr Allan Grill, lekarz rodzinny z Markham, ostrzega, że w  Kanadzie mogły zostać wykryte przypadki choroby wątroby, która dotknęła dzieci w co najmniej kilkunastu...

W TORONTO I MISSISSAUDZE TRWA AKCJA ZBIERANIA RZECZY DLA UKRAINY

Polsko-Kanadyjska firma transportowa Polimex wraz z Musket Transport Ltd. organizuje zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. Rzeczy są przyjmowane między innymi w biurach Polimex...

Musk zerwie z Twit­te­ra kajdany?

Elon Musk osiągnął w poniedziałek porozumienie w sprawie zakupu Twittera za około 44 miliardy dolarów. Musk zapewnił we wspólnym oświadczeniu z Twitterem, że chce, aby...

Unia Euro­pej­ska uchwa­li­ła nakaz eli­mi­no­wa­nia “szko­dli­wych tre­ści” z Internetu

Unia Europejska zatwierdziła nowe przepisy, które wywierają presję na wielkich gigantów technologicznych, takich jak Meta, Google i Twitter, aby "eliminowali nielegalne treści na swoich...

Kowal­ski! Wie­my, że to wy!

Od 15 lat siły policyjne poszukujące przestępców w Europie są w stanie udostępniać sobie nawzajem odciski palców, dane DNA i dane właścicieli pojazdów.  Teraz...

Gorz­kie obcho­dy 40-lecia Kar­ty Praw i Swo­bód — ran­king pro­win­cji naru­sza­ją­cych konstytucję

 Centrum Sprawiedliwości na rzecz Wolności Konstytucyjnych (Justice Centre for Constitutional Freedoms, JCCF) uhonorowało czterdziestą rocznicę uchwalenia Karty Praw i Swobód, oceniając prowincje, które  ją...

Is For­d’s latest gas tax cut pro­mi­se just ano­ther elec­tion ploy?

Premier Doug Ford is making Ontarians wait until after the next election to deliver on his four-year-old promise to cut gas taxes By Jay Goldberg When...

Wiel­ka­noc wspól­nie z uchodźcami

W Kazimierzu Dolnym (lubelskie) przebywa kilkaset uchodźców z Ukrainy. W naszym pensjonacie gościmy dziesięć osób, które razem z nami zasiadają do wielkanocnego stołu, nie...

Chry­stus zmar­twych­wstał! Praw­dzi­wie zmartwychwstał!

Za Katechizmem Kościoła Katolickiego KKK 638 "Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa"...