Thursday, January 27, 2022

W Pol­sce ostrzej rosną ceny

Inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 4,4 proc. w ujęciu rocznym. To jej najwyższy poziom od 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019...

Pacjent z podej­rze­niem koro­na­wi­ru­sa w Nowym Sączu

Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w nowosądeckim szpitalu. To pracownik lotniska Ma wysoką gorączkę i skarży się na duszności – do szpitala w Nowym Sączu trafił...

Gwał­tow­ny wzrost licz­by zgo­nów i przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa w Chinach

Liczba zgonów i nowych przypadków epidemii koronawirusa w Chinach gwałtownie wzrosła w czwartek po tym, jak władze zmieniły sposób liczenia infekcji, co podsyca spekulacje,...

Glo­bal-lewa­cy usi­łu­ją zro­bić baj­pas admi­ni­stra­cji centralnej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski  zawarł umowę z włodarzami stolic Węgier, Czech i Słowacji, zawiązując "Pakt Wolnych Miast". Teraz prezydenci stolic chcą aby Unia Europejska...

18 hospi­ta­li­zo­wa­nych w Pol­sce z podej­rze­niem koronawirusa

W Polsce hospitalizowanych jest 48 osób, w tym 30, które wróciły na początku lutego z Chin i przebywają w szpitalu we Wrocławiu – poinformował...

13. eme­ry­tu­ra będzie świad­cze­niem corocznym

13. emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., teraz będzie świadczeniem corocznym - poinformowała w środę szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że...

Koro­na­wi­rus może zara­zić 60 proc. ludz­ko­ści, umrze do 64 milionów

Epidemia koronawirusa 2019-nCoV mogłaby objąć 2/3 światowej populacji, o ile nie zostałyby podjęte środki zapobiegawcze - ocenił epidemiolog, prof. Gabriel Leung z uniwersytetu w...

Polak zaczął zarabiać

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w IV kw. 2019 r. wzrosło o 6,9 proc.  i wyniosło 5.198,58 zł (1761.78 dol. kanadyjskich) - podał Główny Urząd...

Syria dru­gim Wietnamem?

Przekształceniem konfliktu syryjskiego w proxy-wojnę z Iranem zagroził minister obrony Izraela, który zapowiedział, że przy poparciu Amerykanów Izrael będzie atakował w tym państwie wszystkie...

Nowy koro­na­wi­rus ma nazwę COVID-19; rośnie licz­ba przy­pad­ków śmier­tel­nych i oba­wy co do jego...

Światowa Organizacja Zdrowia nadaje wirusowi oficjalną nazwę: COVID-19 Drugi kanadyjski samolot przewożący ewakuowanych z Chin ląduje w Trenton, Ont. WHO: Liczba ofiar śmiertelnych...