Sunday, August 14, 2022

Dąbrow­ski: Pola­cy nie śpią spo­koj­nie, przy­naj­mniej nie powinni…

        Krótka wymiana myśli (przez rozmowę, dokumenty stworzone), w której wzięli udział: Jerzy Czartoryski, (President, Polish National Unity – Canada), Dr. Alexander M. Jabłoński (President,...
video

Fun­dusz Mile­nium — nasza polo­nij­na perła

W sobotę 1 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie kuratorów Funduszu Milenium Polski Chrześcijańskiej. Na prezesa ponownie wybrano mec. Marka Malickiego Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej ...
video

Koniec roku szkol­ne­go w pol­skiej szko­le w Mississaudze

W sobotę w polskiej szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mississaudze odbyło się zakończenie roku szkolnego. Pożegnano również dzieci klas ósmych i ogłoszona zwycięzców...

Lot zaczął obsłu­gi­wać bez­po­śred­nie połą­cze­nie War­sza­wa — Miami

Warszawa, 1 czerwca 2019 r. - LOT rozpoczął swoje najbardziej oczekiwane połączenie tego lata. Pasażerowie mogą teraz polecieć do słonecznej Florydy z wielu miast...
video

Loso­wa­nie mer­ce­de­sa dla Klien­tów Doma­tor Team

Agnieszka, Maciek i Kasia Czaplińscy a także Dorota Szapowałów, Małgosia Wielądek, Anna Koba, Iwona Nowysz i Marlena Wałówska tworzą Domator Team jedną z największych...

Atak na stro­ny bro­nią­ce Polski

Twitter zablokował liczne strony polonijne związane z organizacjami przeciwstawiającymi się żądaniom wypłacenia przez Polskę odszkodowania za tzw mienie bezdziedziczne Żydów. Zablokowano m.in. StopActS447, Polish...

Wyni­ki gło­so­wa­nia w Toronto

Konsul generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk podał w poniedziałek rano na swej stronie FB wyniki z okręgu 71 w Toronto Protokol wynikow glosowania do PE...
video

Eli­za­beth Ascher — “mat­ka” Armii Hal­le­ra zako­cha­na w Polsce

Roman Baraniecki:Tego rodzaju wydarzenia służą temu, żeby to właśnie Kanadyjczycy byli dumni z tego powodu, że my jesteśmy częścią ich kultury. Dla nas, Polaków,  historia...
video

Caras­sau­ga — pawi­lon pol­ski: mniej tego same­go, co w roku ubiegłym

Jak co roku w na lodowisku w Mississauga Valley Community Centre – przy 1275 Mississauga Valley Blvd otwarty był polski pawilon Mississaugi, praktycznie w...

Sta­ni­sław Moniusz­ko – natchnio­ny duchem polskości

Maciej Jaśkiewicz wraz z solistami i chórem Novi Singers Toronto w ogrodach Konsulatu RP w Toronto w wieczorze z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki Żeby zrozumieć...