Friday, May 20, 2022

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRAWNE NA WYPADEK CHOROBY LUB ŚMIERCI – CZ. 1...

Obecny tekst jest czwartym z serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili zaskoczenia przez COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. Nie jest łatwo w chwili obecnej...

DYLEMATY PRAWNE W CZASIE COVID-19 – CO SIĘ DZIEJE Z PODPISANYMI...

Obecny tekst jest trzecim z serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili zaskoczenia przez COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. W niniejszym artykule będziemy kontynuować analizę,...

DYLEMATY PRAWNE W CZASIE COVID-19 – CO SIĘ DZIEJE Z PODPISANYMI...

  Obecny tekst jest drugim a serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili zaskoczenia przez COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. Czy można się wycofać z podpisanego...

DYLEMATY PRAWNE W CZASIE COVID-19 – CO SIĘ DZIEJE Z PODPISANYMI KONTRAKTAMI?...

        Wszyscy jesteśmy zaskoczeni przez epidemię COVID-19 i musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć.  W niniejszej serii artykułów poruszamy tematy prawne, które w chwili obecnej...

Pra­wo w Kana­dzie: Cze­go możesz się spo­dzie­wać, gdy Two­ja spra­wa rodzin­na tra­fi...

Jestem wielkim zwolennikiem porozumień wynegocjowanych przez rozstające się pary, bez uciekania się do drogi sądowej. Rozwiązują one wszystkie kwestie sporne, związane z separacją, bądź...

Small Cla­ims Court — roz­pa­trzy rosz­cze­nia nawet do 35 tys. dolarów

Zwiększenie limitu roszczeń w sądach spraw drobnych w Ontario oferuje lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości - pisze Wiktoria Mlynarczyk, z kancelarii prawnej Malicki Sanchez...

Pra­wo: Przy­pi­sa­nie dochodu

Jak obliczyć wysokość dochodu jako podstawy do ustalania wysokości zobowiązań alimentacyjnych czyli imputed income i inne komplikacje? W poprzednich artykułach pisałam obszerniej o kwestii alimentacji...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. Podział mająt­ku – Cana­da Pen­sion...

Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...

Jak wybrać praw­ni­ka i jak obni­żyć kosz­ty usług prawnych?

Koszty prawne, to jedno z większych zmartwień ludzi, którzy zdecydowali się na rozwód lub separację i dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie prawnika odpowiedniego dla...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: ALIMENTACJA WSPÓŁMAŁŻONKA

Alimentacja współmałżonka to jedno ze znaczniejszych zobowiązań towarzyszących rozpadowi związku, zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego.  Towarzyszy mu wiele niejasności, nieporozumień a nawet mitów. Na początku...