Tuesday, November 30, 2021
video

Pol­ska Afry­ka Sta­ni­sław Barua cz. 2

Stanisław Barua - Polak i Kenijczyk opowiada o tym, co go uchroniło przed "progresywizmem" powszechnym wśród Kenijczyków wykształconych zagranicą, o tym jak Ryszard Kapuściński...

Naj­bar­dziej agre­syw­ny ide­olo­gicz­ny pro­jekt pro­abor­cyj­ny w UE

23 czerwca Parlament Europejski zagłosuje nad tak zwanym "Raportem Matića", w którym, między innymi, aborcja jest zdefiniowana jako tzw. ”prawo człowieka". Raport nosi oficjalny tytuł...
video

W Muzeum Naro­do­wym dosko­na­ła wysta­wa zdjęć z 1920 roku

Są takie wystawy, których nie wolno, będąc polskim patriotą, przegapić. Taką wystawą jest niewątpliwie wystawa „Fotorelacje. Wojna 1920”, którą do 15 listopada należy obejrzeć...

Nowe wyma­ga­nia doty­czą­ce uwie­rzy­tel­nia­nia toż­sa­mo­ści w USA przy­po­mi­na­ją sys­tem z ChRL

Pensylwania wymaga obecnie, aby osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych przed otrzymaniem płatności udowodniły swoją tożsamość m.in. przy pomocy środków biometrycznych Aby zapobiec fałszywym...

COVID-19 over­re­ac­tion

COVID-19 overreaction has pushed us to the tipping point Our debt is rising and our population growth is slowing. The result will be a massive...

Roger MOORHOUSE: Nigdy uczci­wie nie roz­li­czo­no tej wojny

Roger MOORHOUSE Brytyjski historyk i germanista specjalizujący się w historii nowożytnej środkowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem hitlerowskich Niemiec, Holokaustu i II wojny światowej w...

Bio­hy­bry­dy zapew­nią prze­wa­gę na polu walki?

Armia USA pracuje nad wykorzystaniem zwierzęcej tkanki mięśniowej  do poruszania robotów. Army Research Laboratory uważa, że ​​roboty mogą wykorzystywać prawdziwe mięśnie, które pozwalają większości żywych...

Xi Jin­ping: razem z Chi­na­mi w kie­run­ku “zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju”

Prezydent Xi Jinping podczas szczytu Boao Forum dla Azji we wtorek ponownie opowiedział się za globalizacją i poradził Stanom Zjednoczonym oraz ich sojusznikom, by...

Pan­de­mic poli­cy is mob policy

No matter how economically suicidal certain policies may appear, fear wins the battle for hearts and minds By Robert Joustra Professor Redeemer University College Pandemic public policy...

Inter­net rze­czy pozwa­la zaata­ko­wać sieć energetyczną

Samochody elektryczne i inteligentne lodówki stwarzają zagrożenie cybernetyczne dla amerykańskich przedsiębiorstw produkcji energii elektrycznej, stwierdza raport Government Accountability Office Zagrożenia nie są dobrze rozumiane...